logo EU                                                                logo inovacii

„ДИДАСКО“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 На14.09.2020г.„ДИДАСКО“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073-16530-C01“Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 14.12.2020г.

 Проектът е на стойност 10 000лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

 15.09.2020г. 

"Дидаско груп" ЕООД е сертифицирано

Scan cert DIDASKO 9 bgSmallпо ISO 9001:2015Scan cert DIDASKO 9 bgSmall

Издателство "Дидаско" разработва методики на обучение по Безопасност на движението по пътищата и издава над 60 помагала по БДП - учебни тетрадки за учениците от 1-ви до 12-ти клас и децата от детската градина; ръководства и помагала за учителите, дидактически материали за обзавеждане на кабинети по БДП, учебни помагала за децата и учителите в детската градина; материали за училищни комисии и др.

 

Виртуална платформа за обучение по Безопасност на движението по пътищата "На улицата"

Виртуалната платформа е за обучение на деца от IV група на детската градина и ученици от I - IV клас.

platforma

ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПЛАТФОРМАТА Е НУЖНО ДА ИМАТЕ:

 • проектор;    kinec   
 • персонален компютър (РС) или лаптоп;    
 • Kinect for Xbox 360 или  Kinect for Windows; 
 • връзка с интернет мрежата.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛАПТОП ИЛИ РС:

 • Операционна система: Window 7 и по-висока;
 • Оперативна памет: 2 GB RAM;
 • Процесор: Двуядрен с 2,80 Ghz, реални (без turbo/boost);
 • Видео карта: 512 МВ с DirectX 9.0.

КАК РАБОТИ ПЛАТФОРМАТА?

Дискът с учебно съдържание включва 10 нива за обучение на пешеходци и велосипедисти. Нивата са с нарастваща трудност и продължителност по съдържание и време. Всяко завършва с оценка. В началото на играта детето си избира виртуален герой (аватар), който се движи във виртуална градска среда, като пешеходец или велосипедист, управляван от детето с определени движения на тялото. С помощта на платформата всеки учител има възмощност в безопасна учебна среда в класната стая, занималнята или физкултурен салон да се изградят у децата всички умения от учебната програма по БДП, нужни им в ежедневието движейки се по улиците:

 • Алгоритъм за безопасно пресичане.
 • Разграничаване на тротоар-платно.
 • Движение в безопасната част на тротоара.
 • Сигналите подавани от велосипедиста и безопасно управление на велосипед във виртуална пътна среда.

КОЛКО СТРУВА ПЛАТФОРМАТА? 

Виртуалната платформа се ползва на абонаментен принцип.

 • Таксата за първата календарна година за едно работно място (един РС или лаптоп) е 396. 00 лв. За всяко следващо работно място такса 120.00 лв.
 • Абонаментната такса за всяка следваща календарна година е 150.00 лв. на работно място.

 

НОВО! Интерактивна система за обучение

ISO1. Тази интерактивна система за обучение премахва границите, когато компютърът можеше да се използва от един ученик. Лесна за инсталация и употреба, няма нужда учителят да стои зад компютъра. Със своето дистанционно той от разстояние може да управлява учебния процес, преподава или прави тест на класа. Всеки ученик с дистанционното в ръка отговаря на въпросите, като отговорите му се записват индивидуално в регистър.

2. С тази система ученето става приятно, тя се използва лесно, дава възможност за по-добро взаимодействие между учител и ученик.

3. Учителят има поглед във всеки момент на учебния процес и може да открие своевременно какво затруднява всеки ученик. Има бърза обратна връзка за усвояването на материала в момента на преподаване.

4. Автоматично се съставя регистър с постиженията на всеки ученик, които се съхраняват за проследяване на развитието му, а това спестява време на учителите.

Интерактивна система за обучение.

 iqclick1

- 20 устройства за учениците,
- устройство за учителя;
- USB приемник;

- 24 устройства за учениците,
- устройство за учителя;
- USB приемник;

- 30 устройства за учениците,
- устройство за учителя;
- USB приемник;